Zajko – súkromné detské jasle a  materská škola Bratislava

Dohodnite si obhliadku
škôlky

s pani riaditeľkou.
Viktória Hellerová

Riaditeľka súkromnej škôlky a jasiel v Bratislave, Ružinov

Pred prihlásením si môžete prísť pozrieť priestory škôlky, porozprávať sa o individuálnych požiadavkach vášho dieťatka či spýtať sa na všetko, čo vás zaujíma.